Εγγυώμαστε την υγεία σας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Η αέναη προσπάθεια του Ομίλου ANIMUS να διαμορφώσει καινοτόμες υπηρεσίες υγείας και δράσεις, με έμφαση στο συνάνθρωπο και στην ποιότητα υγείας και ζωής του, οδήγησε στην έκδοση ενός μοναδικού προνομίου, με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS. Πρόκειται για μια πανελλαδική καινοτομία, με την οποία ο Όμιλος προσφέρει Δωρεάν και Εκπτωτικές Παροχές σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και Δευτεροβάθμιας, συμπεριλαμβανομένων νοσηλειών και θεραπειών αποκατάστασης στους κατόχους του. Επιπρόσθετα, προσφέρονται Οδοντιατρικές παροχές, αλλά και Υπηρεσίες Αισθητικής & Πλαστικής Χειρουργικής.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS ενσωματώνει σειρά υπηρεσιών υγείας, οι οποίες παρέχονται τόσο από τις δομές του Ομίλου ANIMUS, όσο και από συμβεβλημένους συνεργάτες, στην περίπτωση των οδοντιατρικών παροχών. Έχουν δημιουργηθεί δυο τύποι συμβολαίων: α) για ενεργά ασφαλισμένους ασθενείς στον ΕΟΠΥΥ και, β) για μη ενεργά ασφαλισμένους πολίτες. Ορισμένες δωρεάν παροχές είναι κοινές και στους δυο τύπους συμβολαίων. Οι παροχές παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω.

Αναλυτικότερα, ο κάτοχος του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS μπορεί να απευθυνθεί στις δομές του Ομίλου, για να κάνει χρήση των προνομίων του. Με ένα απλό τηλεφώνημα στην ειδική γραμμή εξυπηρέτησης, κλείνετε ραντεβού για όλες τις δωρεάν παροχές.

Η απόκτηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού φορέα, κατά συνέπεια δικαίωμα απόκτησης διατηρούν και ανασφάλιστοι κάθε ηλικίας με ή χωρίς βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό. Ειδικότερα, δικαίωμα απόκτησης έχουν:

• Ενεργά ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ
• Μη ενεργά ασφαλισμένοι πολίτες
• Άτομα ακόμη και άνω των 65 ετών
• Άτομα με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό
• Άτομα ανεξαρτήτως συγγενικής σχέσης.*

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS είναι ετήσιο, με δυνατότητα ανανέωσης. Εκδίδεται ως Ατομικό, Couple (δυο ατόμων) και Ομαδικό (τριών ή τεσσάρων ατόμων).

*Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑNIMUS δύνανται να αποκτήσουν ομάδες ατόμων (έως 4 άτομα), που δεν συνδέονται απαραίτητα με συγγενικό δεσμό, π.χ. φίλοι, συνάδελφοι, κλπ.

Branch

ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΟΠΥΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS
ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΣΘEΝΕΙΣ

Ο πρώτος τύπος του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS αφορά σε πολίτες, ενεργά ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ. Πιο απλά, αφορά σε κατόχους ΑΜΚΑ, στους οποίους μπορεί να εκδοθεί έγκυρο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, συνταγογραφημένο είτε από δημόσιο φορέα ή από ιδιώτη Ιατρό.

Για τους ενεργά ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ και κατόχους του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS, η συμμετοχή σε κάθε εξέταση απορροφάται κατά 100%, δηλαδή μηδενίζεται.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ...
Branch

ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΟΠΥΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS
ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΣΘEΝΕΙΣ

Ο δεύτερος τύπος του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS αφορά σε πολίτες μη ενεργά ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ. Πιο απλά, αφορά σε κατόχους ΑΜΚΑ, στους οποίους μπορεί να εκδοθεί μεν ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ, αναγράφει δε την ένδειξη «ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ». Τα παραπεμπτικά αυτά δεν θεωρούνται ενεργά σε ιδιωτικά ιδρύματα, κατά συνέπεια οι κάτοχοι του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS εξυπηρετούνται με εκπτωτικό ιδιωτικό τιμοκατάλογο.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ANIMUS