Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με αφορμή τα 11 χρόνια λειτουργίας του, ο Όμιλος ANIMUS δημιουργεί μια καινοτομία προς όφελος του ασθενή. Πρόκειται για το Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας ANIMUS.

Το Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας ANIMUS αποτελεί την προσωπική, ιατρική σας «ταυτότητα», η οποία θα αναγνωρίζεται αποκλειστικά στις δομές του Ομίλου, μέσω ειδικής τεχνολογίας reader και θα είναι διασυνδεδεμένη με αυτές. Περιλαμβάνει την ηλεκτρονική αποτύπωση του συνόλου των ιατρικών υπηρεσιών που έχετε λάβει στις ιατρικές μονάδες του Ομίλου. Στόχο έχει την άμεση και αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην προσωπική ιατρική πληροφορία, την ελαχιστοποίηση του χρόνου διαχείρισης των κλινικών και εργαστηριακών αποτελεσμάτων από το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό και κατά συνέπεια, την ομαλότερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας. Άλλωστε, ότι είναι μετρήσιμο είναι διαχειρίσιμο και η διαχείριση είναι γνώση.

 

 

Παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τη Γραμματεία του Πολυϊατρείου ANIMUS, Κύπρου & Σκαρλάτου Σούτσου 1, για να ενεργοποιήσετε το προσωπικό σας Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας, το οποίο θα παραλάβετε υπό τη μορφή ψηφιοποιημένης κάρτας. Παρακαλούμε, να λάβετε υπόψη ότι, η κάρτα είναι προσωπική και δεν παραχωρείται σε άλλο άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο 2411 80 3300.